Garantievoorwaarden

 

Garantievoorwaarden Klaasen Witgoed Service VOF

1. De garantie geldt uitsluitend:
a. voor de eerste gebruiker bij normaal huishoudelijk gebruik van het apparaat (dus niet bedrijfsmatig) in Nederland, voor door Klaasen witgoedservice gedistribueerde apparaten.
b. Als de koper een aankoopnota kan overleggen bij een eventueel servicebezoek ( groot huishoudelijk ) of bij de toezending van het apparaat.

2. Garantietijd:
Er wordt 2 jaar garantie verleend op alle nieuwe producten vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van deze termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend.

3. Inhoud:
Onder deze garantie vallen, arbeidsloon en de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, mits uitgevoerd door onze -of door ons aangestelde - monteurs. Voor de volgende productgroepen geldt dat reparatie op de standplaats geschiedt, waarbij de voorrijdkosten ook door de fabrieksgarantie worden gedekt. -Wasmachines-Wasdrogers-Vaatwassers-Fornuizen-Koel- en vrieskasten-Inbouwovens -Inbouwkookplaten en afzuigkappen met een winkelprijs hoger dan 150 EUR De consument draagt er zorg voor, dat het apparaat toegankelijk is voor de servicetechnicus en/of dat de plaatsing of installatie van het apparaat, een reparatie niet hindert.

4. Onder de garantie vallen niet:
a. Krassen, barsten of deuken in de mantel, het bovenblad of accessoires van het apparaat, die later dan 48 uur na levering worden vastgesteld.
b. Defecten aan glazen, kunststof, of rubberen onderdelen, die later dan 48 uur na levering worden vastgesteld.
c. Schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen en/of transport.
d. Defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting.
e. Defecten die te wijten zijn aan de electrische installatie in de woning.
f. Defecten te wijten aan kalkaanslag.
g. Een verkeerde bediening door de gebruiker en - indien van toepassing - onvoldoende of onjuist onderhoud of defecten voortkomend uit een verkeerde installatie en/of plaatsing.
h. Gebruik van de apparaten voor beroeps - of commerciële doeleinden.
i. Niet technische storingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zogeheten apparaatvreemde voorwerpen - of het oplossen van storingen die zijn ontstaan door apparaatvreemde voorwerpen.
j. De eventuele de-installatie en her-installatie van het apparaat.
k. Roestvorming bij apparaten geplaatst in een te vochtige ruimte.
l. Slijtage gevoelige onderdelen bij niet normaal huishoudelijk en/of zeer intensief gebruik.

5. De garantie vervalt indien:
a. Door onbevoegde personen de apparaten worden gerepareerd of verbouwd.
b. Beschadiging of verwijdering van het serienummer wordt vastgesteld.
c. Eerste gebruiker eventuele financiële verplichtingen niet nakomt t.o.v. Klaasen witgoedservice VOF.

6. Niet terecht beroep op garantie:
Indien de door de gebruiker gegeven omschrijving van de storing niet leidt tot een vaststelling van deze storing door de servicetechnicus, zullen de gemaakte kosten voor voorrijden en arbeidsloon 68 Euro in rekening worden gebracht.

7. Niet Thuis:
Indien u een afspraak met ons heeft en u bent niet thuis op het afgesproken dagdeel,dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen a 40 Euro.

8. Schade vergoeding:
Aanspraken op vergoedingen van buiten het apparaat ontstane schade zijn uitgesloten, voor zover aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht. Bij beschadiging aan de inhoud, geplaatst in het apparaat , wordt geen schadevergoeding toegekend. Er wordt evenmin aansprakelijkheid aanvaard voor genotsderving of andere kosten die gemaakt worden om de nadelen van het niet -of gedeeltelijk niet - functioneren van het apparaat op te heffen of te verminderen. Klaasen witgoedservice vof wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken en/of schade aan personen, het toestel, het meubilair en het gebouw, door een niet conforme installatie of gebruik van het toestel of door normale slijtage van het toestel. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waaronder de maatschappelijke zetel ressorteert bevoegd, oordelend naar Nederlands recht. Eventueel te vervangen onderdelen worden eigendom van Klaasen witgoedservice.
Klaasen witgoedservice vof, Klipper 30, 3904 SM Veenendaal, tel 06-52443201